گل آرا و گل فروش‌های عروسی هنرمندانی هستند که کاری که میکنند را به نحو احسن انجام می‌دهند زیرا عاشقش هستند. با این گفته‌ها، هیچ هنرمندی اگر مضطرب ، اذیت و گیج شده باشد، به خوبی کارش  را انجام نمی‌دهد. برای حل این مشکل، این ۷ چیز را هنگامی که با گل آرای مراسم صحبت…